Zakończyła się ocena wniosków złożonych m.in. przez uczelnie, wspólnoty i spółdzielnie oraz stowarzyszenia do Gminnego Programu Rewitalizacji w Bydgoszczy. Łączna wartość 21 projektów inwestycyjnych, które mogą liczyć na dofinansowanie unijne szacowana jest na około 40 mln zł.

Gminny program rewitalizacji będzie jednym z podstawowych narzędzi, które poprawi funkcjonowanie i estetykę dużej części Śródmieścia i Starego Fordonu. Miasto zaplanowało w oparciu o środki na ten cel zrealizowanie szeregu kluczowych inwestycji. Znajdują się wśród nich m.in. rewitalizacja Starego Fordonu (ulice i tereny nad Wisłą), rewitalizacja bulwarów od mostu Bernardyńskiego do Pomorskiego, rewaloryzacja pl. Kościeleckich oraz remont płyty Starego Rynku. Łączna kwota pozyskanego przez Bydgoszcz wsparcia to 57 mln zł. Część tej puli – około  10 mln wykorzystają inne podmioty. Jesienią przeprowadzony został nabór pozamiejskich projektów. Z gminnego programu rewitalizacji zamierzają skorzystać przede wszystkim uczelnie, wspólnoty mieszkaniowe,  spółdzielnie, inwestorzy prywatni oraz stowarzyszenia. Łącznie zgłoszone zostały 44 projekty inwestycyjne. Na listę podstawową zakwalifikowano 21 przedsięwzięć o wartości około 40 mln zł. Kolejne 13 projektów trafiło na listę rezerwową.

Ze względu na ograniczoną pulę środków na dofinansowanie i dużą liczbę wartościowych, ciekawych projektów zespół weryfikujący podjął decyzję o wprowadzeniu limitu  wsparcia – do 60 % dla projektów o szerokiej użyteczności społecznej i do 40 % dla projektów dotyczących budynków mieszkalnych. Maksymalna kwota wsparcia to 800 tysięcy złotych. Takie rozwiązanie tworzy szansę realizacji dużej liczby zgłoszonych przedsięwzięć, co stworzy wymierny efekt rewitalizacji.

Czyste powietrze, estetyczne elewacje

Wśród projektów inwestycyjnych związanych z mieszkalnictwem większość dotyczyła rewitalizacji terenów przyległych do istniejących budynków i zakłada tworzenie przyjaznych i bezpiecznych przestrzeni do zabawy i wspólnego spędzania wolnego czasu, murali. Tego typu przedsięwzięcia zgłosiły między innymi  wspólnoty mieszkaniowe z ulicy Gdańskiej 67, Chrobrego 19, Sienkiewicza 26 i ul. Śląskiej 24. Z kolei spółdzielnie „BSM” i „Budowlani” administrujące budynkami w rejonie Śródmieścia mogą liczyć na wsparcie związane z termomodernizacja budynków połączoną z wymianą źródeł ogrzewania. Powstać mają też nowe przestrzenie integrujące mieszkańców.

Więcej kultury, warsztatów i wydarzeń

Na liście podstawowej z pozytywną oceną i możliwością uzyskania dofinansowania unijnego znalazła się też grupa 15 projektów związanych z użytecznością publiczną.
Wyższa Szkoła Gospodarki zaproponowała między innymi rozwój Centrum Usług Społecznych, rozbudowę Muzeum Fotografii o izbę pamięci osiedla Okole, utworzenie centrum integracji przy ul. Naruszewicza oraz modernizację budynku przy ul. Dworcowej 65A na potrzeby Centrum Przemysłów Kreatywnych. Z kolei Uniwersytet Kazimierza Wielkiego planuje rewitalizację ogrodu botanicznego.

Ambitny projekt przedstawiła też spółka Moderator. W oparciu o unijną dotację zamierza tchnąć ponownie życie w dawne kino „Pomorzanin” przy ul. Gdańskiej. Inwestor planuje remont budynku, wyposażenie sali koncertowej, wprowadzenie funkcji widowiskowej, wystawienniczej, konferencyjnej, zagospodarowanie terenu.

Zgłoszony został też pakiet projektów „Boska Wenecja” zakładający między innymi stworzenie przestrzeni integrujących różne grupy mieszkańców w bezpośrednim sąsiedztwie Wyspy Młyńskiej. Ośrodek Inicjatyw Społecznych chciałby w rozbudowanym budynku przy ul. Terasy 2  stworzyć natomiast Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Z kolei przedsiębiorstwo Bon-Ton zamierza wraz planuje kontynuować prace przy rewitalizacji zabytkowego teatru funkcjonującego nad Starym Kanałem Bydgoskim w latach 1882-1910.

Po zakończeniu rewitalizacji infrastruktury na działaniach kulturalnych i społecznych zamierza natomiast skupić się stowarzyszenie mieszkańców ul. A. Cieszkowskiego. Fundacja dla UKW chce natomiast przystąpić do kolejnego etapu prac związanych z adaptację dawnej synagogi w Fordonie na potrzeby centrum kultury i aktywności społecznej. Fundacja Mózg stawia sobie natomiast za cel m.in. renowację Sali prób i koncertowo wystawienniczej przy ul. Gdańskiej oraz renowacje wejścia.

Do Gminnego Programu Rewitalizacji wpisano też 44 projekty społeczne. Są one najczęściej powiązane z projektami inwestycyjnymi. ujęcie ich w GPR. Zwiększa to ich szansę na dofinansowanie ze środków unijnych na lata 2014-20.

Szczegółowe wyniki naboru są dostępne na stronie:http://www.bydgoszcz.pl/rozwoj/rewitalizacja/

Ważne liczby:

 

  • 21- liczba projektów na liście podstawowej
  • 40 mln zł – szacowana wartość przedsięwzięć
  • 10 mln zł – dofinansowania
  • 13 – projektów na liście rezerwowej