Kolejny w tym roku rodzinny rajd dla miłośników dwóch kółek z cyklu „Kujawsko-Pomorskie na rowery” odbędzie się 23 września w Toruniu. Dwudziestokilometrowa trasa w większości będzie wiodła szlakiem Wiślanej Trasy Rowerowej. Zapisy, informacje organizacyjne i trasa na www.kujawsko-pomorskienarowery.pl. W tym roku w naszych rodzinnych rajdach rowerowych wzięło już udział 1,4 tysiąca osób.

Wiślana Trasa Rowerowa to wyjątkowy szlak dla miłośników dwóch kółek, biegnący wzdłuż całego kujawsko-pomorskiego odcinka królowej polskich rzek, po obu jej brzegach. Długość prawobrzeżnej części szlaku wynosi 212 km, lewobrzeżnej – 238 km. Trasa prezentuje walory turystyczne dolinej Wisły i przylegających do niej terenów. Została wytyczona na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przez Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły. Więcej.

 

Na szlaku Wiślanej Trasy Rowerowej leży także Toruń, w którym 23 września odbędzie się najbliższa odsłona rodzinnego rajdu „Kujawsko-Pomorskie na rowery”. Start o godzinie 11 z parkingu przy Boisku Przy Skarpie a meta w Osadzie Leśnej na Barbarce. Trasa liczy ponad 20 kilometrów  i będzie wiodła ścieżką rowerową wzdłuż ulicy Lubickiej, ulicą Winnica, Bulwarem Filadelfijskim, ulicą ks. Jerzego Popiełuszki, ścieżką rowerową wzdłuż Martwej Wisły, dalej przez Park Bydgoski do ulicy Przybyszewskiego, Bydgoską, Reja, Mickiewicza, drogą krajową nr 80 do Przysieka, ulicą Leśną i ulicą Przysiecką do Osady Leśnej na Barbarce.

 

Na mecie na uczestników czekać będą pamiątkowe medale, konkursy z nagrodami i quiz, w którym do wygrania będzie rower. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pakiet startowy w postaci numeru startowego, talonu na posiłek regeneracyjny na mecie oraz Get Well isotonic drink, dodatkowo na 400 pierwszych zarejestrowanych uczestników czekają pamiątkowe koszulki.

Na najmłodszych uczestników, dla których będzie to pierwszy rajd rowerowy szlakiem Wiślanej Trasy rowerowej, przygotujemy  pamiątkowe dyplomy. Pamiętajmy przy rejestrowaniu dzieci zaznaczyć, czy to ich pierwszy rajd.

 

Biuro zawodów, gdzie będzie można odbierać pakiety będzie czynne na dwie godziny przed startem rajdu – w sobotę  23 września od godziny  9 do 11 i znajdować się będzie na parkingu przy Boisku przy Skarpie, ul. Przy Skarpie 2A.

Formularz zapisowy zapisy.sts-timing.pl/143

Głównym organizatorem rodzinnych rajdów „Kujawsko-Pomorskie na rowery” jest Urząd Marszałkowski. Pierwszy w tym roku przejazd odbył się 22 kwietnia we Włocławku, drugi raz spotkaliśmy się 28 maja w Żninie, trzeci 25 czerwca na malowniczej trasie wiodącej przez Brodnicki Park Krajobrazowy, a czwarty 23 sierpnia w okolicach Świecia. W naszych rodzinnych rajdach rowerowych wzięło dotychczas udział 1,4 tysiąca osób.