Głową dna nie przebijesz – pod takim hasłem ruszył cykl dwunastu spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla uczniów bydgoskich szkół. Główne spotkanie odbędzie się 15 czerwca w auli Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego. Wstęp wolny.

Każdego roku, zwłaszcza w okresie wakacji, setki młodych ludzi w wyniku nierozważnego skoku do wody doznaje urazu rdzenia kręgowego, w konsekwencji którego stają się osobami niepełnosprawnymi poruszającymi się na wózkach inwalidzkich. Skutki społeczne takich wypadków to m.in. zaburzenie procesu edukacji, problemy w zdobyciu zawodu, pracy oraz wymaganie stałej opieki innych osób.

Akcja pn. „Głową dna nie przebijesz”, ma na celu ostrzeżenie młodych ludzi przed tragicznymi i często nieodwracalnymi skutkami niefortunnych skoków do wody. Akcja trwa od początku czerwca i jest kontynuacją działań z roku 2017. W ramach realizacji wyżej wymienionej akcji przeprowadzonych zostanie łącznie dwanaście spotkań o charakterze edukacyjno-profilaktycznym z uczniami bydgoskich szkół.

W trakcie głównego spotkania zorganizowanego w dniu 15 czerwca br. w godz. 10.00 – 13.00 w sali Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, lekarz przedstawi specyfikę urazu kręgosłupa oraz opowie o jego skutkach. Ratownik medyczny, który jest jednocześnie ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego omówi zasady udzielania pierwszej pomocy osobom z podejrzeniem urazu kręgosłupa. Ponadto o swoich doświadczeniach i konsekwencjach wypadków opowie trzech bydgoszczan, którzy poruszają się na wózkach inwalidzkich w wyniku doznanych urazów po skoku do wody. Wstęp na spotkanie jest wolny.

Poprzez powyższe działania pragniemy dotrzeć do jak największej liczby młodych, zdrowych, pełnych optymizmu i chęci życia - ludzi, uświadomić im, jak poważne i nieodwracalne konsekwencje może mieć chwila nierozwagi.

Współorganizatorem cyklu spotkań z młodzieżą „Głową dna nie przebijesz” jest Straż Miejska w Bydgoszczy.