W poniedziałek (12 sierpnia) bydgoskie szkoły średnie ogłosiły listy uczniów, którzy starali się o przyjęcie w rekrutacji uzupełniającej. Uczniowie mają czas do środy, aby potwierdzić wolę uczęszczania do danej placówki i dostarczyć niezbędne dokumenty. Wywieszenie ostatecznej list przyjętych nastąpi 16 sierpnia.

W tym roku około 7 tys. uczniów ubiegało się o przyjęcie do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół. Miasto dobrze się do tego przygotowało – niemal we wszystkich szkołach otwarto podwójną liczbę klas pierwszych - w sumie przygotowano 7 tys. 800 miejsc. 

- W Bydgoszczy uczniowie mieli takie same szanse jak w latach poprzednich. Pozwoliły na to m.in. możliwości lokalowe poszczególnych szkół – mówi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta miasta. - Od lat też prowadzimy w mieście politykę naborową, która stwarza proporcje między liceami, technikami i szkołami branżowymi. Wszystko po to, by każdy uczeń znalazł dla siebie optymalne miejsce – dodała. 

Po pierwszym etapie rekrutacyjnym w bydgoskich szkołach pozostało około 1300 wolnych miejsc. Od 16 lipca do 22 lipca prowadzony był nabór uzupełniający, w którym należało składać wnioski do szkół, w których są wolne miejsca. Dziś (12 sierpnia) szkoły wywiesiły listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do danej placówki. 

Od 12.08. do 14.08 do godz. 15 jest czas na potwierdzenie woli przez uczniów i dostarczenie odpowiednich dokumentów do wybranej szkoły. Lista przyjętych zostanie opublikowana w piątek 16 sierpnia.