Na najbliższej sesji Rady Miasta prezydent zaproponuje projekt uchwały, który umożliwi otrzymanie dotacji celowej przez niepubliczne żłobki oraz kluby dziecięce. Wszystko po to by zwiększyć dostępność do opieki nad dziećmi do lat 3. i obniżyć koszty opieki jakie ponoszą rodzice korzystający z niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych.

Opieka nad dziećmi do 3 lat sprawowana jest przez miejskie żłobki ale też podmioty niepubliczne. W mieście istnieją trzy takie żłobki i siedem klubów dziecięcych. W niepublicznych żłobkach opieką objętych jest 57 dzieci, a w klubach dziecięcych 96 maluchów.

Dotacja ma wynosić 400 zł/m-c na dziecko zamieszkałe w Bydgoszczy i 500 zł/m-c na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (również zamieszkałe w Bydgoszczy).

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dofinansowanie otrzymało siedem projektów, które będą realizowane przez niepubliczne podmioty. Umożliwi to powstanie 204 nowych miejsc opieki:
•    Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy: 20 miejsc,
•    Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny – 20 miejsc
•    Fundacja Kamienica 12 – 20 miejsc
•    Akademia Malucha u Tomcia Palucha Małgorzata Dober – 10 miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami
•    Strefa Edukacji E=MC2 Sp. z o.o. Bydgoski  Żłobek „Lucky Bebe” – 64 miejsca opieki
•    Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne s.c. B. Rydlichowska, E. Korpusińska-Prusak – 40 miejsc opieki
•    Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 w Bydgoszczy – 30 miejsc opieki