Oprocentowanie kredytów hipotecznych w Polsce wynosi średnio 4,50%, a w większości Państw UE nie przekracza 2,50%. Zawiadomienie jest więc związane ze dużymi różnicami w oprocentowaniu kredytów hipotecznych w bankach działających na terenie UE i na terenie Polski.

Np. w Polsce Bank Bank BGZ BNP Paribas oferuje oprocentowanie na poziomie 3,63% a ten sam bank we Francji daje kredyty oprocentowane od 1,70%. Podobne różnice występują w przypadku mBanku/Commerzbank oraz ING Bank Śląski/ING
Tak poważne różnice w oprocentowaniu kredytów wpływają na sumę odsetek płaconych przez konsumentów w Polsce. Polski kredytobiorca w pierwszej racie spłaca, aż 60% odsetek, a we Francji 27%.
Wykres nr 1 – Porównanie wysokości odsetek w pierwszej racie kredytu (kredyt na 300 tys. 240 miesięcy spłaty)
Dla kredytu hipotecznego w wysokości 300 tys zł polski konsument zapłaci w sumie ponad 155 tys zł odsetek przez 20 lat spłacania kredytu, natomiast klient w Niemczech zapłaci tylko 58 tys zł (w przeliczeniu) odsetek a we Francji 50 tys zł.
Poziom oprocentowania kredytów w Polsce jest od lat utrzymywany na podobnej różnicy w stosunku do oferty dostępnej w Państwach UE. Wszystkie banki oferują podobne oprocentowanie. W ocenie Stowarzyszenia rodzi to podejrzenie „pilnowania” oferty banków, aby nie przedstawiły one oferty analogicznej do prezentowanej w innych państwach UE. Działania te mogą być podejmowane przez różne banki oraz związki zrzeszające banki. Jest to sytuacja wysoce szkodliwa dla polskich konsumentów i dla całej gospodarki.
Zyski osiągane przez banki w Polsce stanowią często większość zysków osiąganych przez daną grupę kapitałową w Europie. Zysk netto polskiego mBanku, w wysokości 260 mln euro, był znacznie wyższy od zysku Commerzbanku (160 mln euro). Jeszcze większe udziały w zyskach grupy miał Bank Millennium. W 2017 r wypracował 260 mln euro zysku operacyjnego, co stanowiło 92,9 proc. całkowitego wyniku kontrolującej ten bank grupy Banco Comercial Portugues (BCP).
Wprawdzie oprocentowanie kredytu w Polsce składa się m.in. ze składnika WIBOR, który częściowo zależy od decyzji NBP, jednak to nie tłumaczy aż takich dysproporcji w oprocentowaniu kredytów w Polsce i innych krajach unijnych.
„W ocenie Stowarzyszenia taka nierówność wobec konsumentów jednego podmiotu powinna być przedmiotem postępowania Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Prosimy też wszystkie osoby posiadające wiedzę w tym zakresie o zgłaszanie się (także anonimowo) do UOKiK” - napisali członkowie Stowarzyszenia.


wykres nr 1. - Porównanie wysokości odsetek w pierwszej racie kredytu (kredyt na 300 tys. 240 miesięcy spłaty)

Wykres nr 2 - Porównanie kosztów odsetek w całym okresie spłaty kredytu